W ramach realizacji projektu zawiązana została Rada Programowa.
Jej Członkami są przedstawiciele władz największych miast województwa, rektorzy największych uczelni wyższych, przedstawiciele przedsiębiorców oraz organizacji samorządowych, którzy swoim autorytetem, doświadczeniem oraz wiedzą wspierają działania związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.


Honorowe uczestnictwo w Radzie Programowej przyjęli:
- Sz.P. Wojewoda Podlaski, Maciej Żywno
- Sz.P. Prezydent Miasta Białegostoku, Tadeusz Truskolaski
- Sz.P. Skarbnik Miasta Suwałk Wiesław Stelmach
- Sz.P. prof. dr hab. inż. Lech Dzienis
- Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. inż. Jerzy Nikitorowicz
- Jego Magnificencja Rektor  prof. dr hab. inż. Jacek Nikliński
- Sz.P. Dyrektor Jadwiga Dudzińska - Głaz, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomzy
- Sz.P. Prezes Witold Karczewski, Izba Przemysłowo-Handlowa
- Sz.P. Prezes Lech Jerzy Pilecki, Podlaski Klub Biznesu
- Sz.P. Kanclerz Krzysztof Żukowski, Business Centre Club Loża Białostocka
- Sz.P. Prezes Andrzej Parafiniuk, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
- Sz.P. Prezes Tomasz Jan Bilbin, Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach

Baner
1