e-Administracja

 
Pan Mariusz Madejczyk. Urodzony w 1972 roku w Białymstoku. Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki w Białymstoku. W latach 1994-1998 pracował w białostockiej firmie Merinosoft jako kierownik działu szkoleń. Od roku 1998 zastępca Dyrektora, a od roku 2005 Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki Terenowego Banku Danych w Białymstoku. Od 2005 roku Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji. Od 2008 roku Pełnomocnik Ministra SWiA ds. integracji i standaryzacji rejestrów publicznych, a od stycznia 2010 roku Pełnomocnik Ministra SWiA ds. standaryzacji i integracji systemów teleinformatycznych administracji publicznej. Członek Rady Informatyzacji trzeciej kadencji.
  

e-Biznes

 
Pan Wojciech Winogrodzki (1956). Absolwent III LO w Białymstoku (1975) oraz Politechniki Warszawskiej (1980). Współwłaściciel (od 1990) i Prezes Zarządu (od 1998) T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. Poprzednio był dyrektorem generalnym i v-ce Prezesem Zarządu Spółki. Wcześniej (1980-1991) pracownik naukowy Politechniki Białostockiej, autor ponad 20 prac publikowanych w kraju i za granicą. Pracę doktorską z zakresu symulacji komputerowej dynamiki systemów technicznych obronił na Politechnice Warszawskiej (1987). W swoim życiorysie zapisał również stanowisko profesora i z-cy Dyrektora Instytutu Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (2004-2007).
Aktywnie działa społecznie na rzecz środowiska pracodawców, obecnie pełni funkcję Prezesa Podlaskiego Związku Pracodawców (od 2008). Jest doskonałym narciarzem, latem uprawia windsurfing. 

e-Edukacja

 
Pan Czesław Byliński (1955). Absolwent Wydziału Matematyki Uniwerystetu Warszawskiego w Białymstoku doktorat obronił w roku 1998, na Shinshu University, w Nagano (Japonia). Obecnie pełni funkcję Kierownika Działu Systemów Komputerowych i Sieci Teleinformatycznych Uniwersytetu w Białymstoku. W swojej karierze zawodowej zajmował się budową, projektowaniem i kierowaniem wdrożeniami systemów komputerowych na Uniwersytecie w Białymstoku związanych z informatyzacją uczelni w tym wdrożeniem systemów teleinformatycznych oraz systemów zarządzania Uniwersytetem. Przedstawiciel Uniwersytetu w Białymstoku w Radzie Uzytkowników MSK BIAMAN, przedstawiciel Uniwersytetu w Białymstoku w Komisji ds. USOS.
  

e-Zdrowie

 
Pan Krzysztof Nyczaj. Związany z systemem ochrony zdrowia od 1998 roku. Brał aktywny udział w tworzeniu polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, w tym w organizowaniu Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych. Od 2001 do 2008 związany z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Kierował kilkoma ważnymi dla polskiego systemu opieki zdrowotnej projektami informatycznymi: "Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej", "Platforma udostępniania on-line usług rejestru zakładów opieki zdrowotnej - e-RZOZ" oraz "System Rejestracji Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej". Współautor wielu aktów prawnych dotyczących zarządzania informacją w ochronie zdrowia oraz dokumentów strategicznych, w tym Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia.
Obecnie pracuje w Głównym Urzędzie Statystycznym jako konsultant w Gabinecie Prezesa. Ekspert Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa oraz Rady Ekspertów Instytutu Polityki Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Publikuje m.in. Służbie Zdrowia, Menedżerze Zdrowia, Rynku Zdrowia, IT w Administracji. Hobby: Historia II wojny światowej, snowboard. 

Sieci teleinformatyczne

 
Pan Mirosław Omieljanowicz. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechnik Warszawskiej. Od 1990 roku pracownik Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. doktorat w dyscyplinie informatyka. Główne obszary zainteresowania: cyfrowe przetwarzanie sygnałów, bezprzewodowe sieci komputerowe, transmisje multimedialne w sieciach komputerowych. Od 1999 związany z Microsoft IT Academy oraz od 2001 z Akademią Sieci Komputerowych Cisco. Posiadane certyfikaty przemysłowe: Cisco Certificate Network Associate, Cisco Certified Academy Instructor, Microsoft Certified Professional System Engineer, PRINCE2 FOUNDATION.
W latach 2006-2007 kierownik zespołu Menadżera Projektu Z/2.20/I/1.5/9/05 "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w Województwie Podlaskim" (I etap budowy społeczeństwa informacyjnego w Województwie Podlaskim).
 
Baner
1