Działania projektu

W ramach projektu zrealizowane zostały:

konferencja informacyjna projektu
badania stanu rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego, które przeprowadzone będzie poprzez:
  eksperckie spotkania warsztatowo-panelowe, po 24 spotkania w 5 obszarach, nadzorowane przez Ekspertów poszczególnych obszarów tematycznych
  seminaria konsultacyjne w obszarach, po 2 spotkania w każdym z obszarów
  marzec 2011r.
  kwiecień 2011
przygotowanie 5 raportów badawczo analitycznych podsumowujących badania w ww. obszarach
upowszechnienie informacji nt Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego poprzez publikację artykułów w prasie lokalnej:
  Artykuł 1 - Społeczeństwo Informacyjne
  Artykuł 2 - Społeczeństwo Informacyjne (SI) szansą Województwa Podlaskiego
  Artykuł 3 - e-Administracja
  Artykuł 4 - e-Biznes
  Artykuł 5 - e-Edukacja
  Artykuł 6 - e-Zdrowie
  Artykuł 7 - Sieci teleinformatyczne
Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego
Partnerstwo na rzecz realizacji Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego „e-Podlaskie”
konferencja podsumowująca projekt i prezentująca założenia PRIS
Baner
1