Celem projektu "e-Podlaskie - kierunku rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego" jest aktywowanie do końca IX.2011r. 250 przedstawicieli przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, zwwiązków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy oraz innych instytucji ukierunkowanych na rozwój regionu, do rzetelnej analizy sytuacji Społeczeństwa Informacyjnego w województwie, tworzenia partnerstw lokalnych mających na celu rozwój Społeczeństwa Informacyjnego oraz stworzenia dokumentów wyznaczających kierunki działań z tym związanych.

Partnerstwo, Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego i System Zarządzania Społeczeństwem Informacyjnym będą wynikiem prac grup eksperckich w 5 obszarach, tj.: administracji, zdrowia, edukacji, biznesu i sieci teleinformatycznych.

Celami szczegółowymi będą:

- przygotowanie pełnej analizy stanu rozwoju województwa w obszarach administracji, zdrowia, edukacji, biznesu i sieci teleinformatycznych i stworzenie na jej podstawie Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego,

- aktywowanie przedstawicieli podmiotów sektora prywatnego i publicznego do wspólnego stworzenia dokumentów opisujących możliwe kierunki e-Rozwoju województwa,

- przygotowanie i zapoznanie społeczeństwa z opracowaniami kształtującymi politykę regionalną w zakresie Społeczeństwa Informacyjnego,

- upowszechnienie dokumentów, udostępnienie informacji i danych dotyczących Społeczeństwa Informacyjnego oraz zapewnienie możliwości monitorowania i prognozowania kierunków rozwoju i zmian w nadchodzącym czasie, które pozwolą na dopasowanie podejmowanych działań zgodnie do istniejącej strategii.

Baner
1