Projekt „e-Podlaskie -kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, 
Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”,
Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”,
Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

Współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Projekt realizowany jest w partnerstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Uniwersytetu w Białymstoku.

Aktualności

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
2011-11-18 12:14:22

Partnerstwo na rzecz rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego
2011-10-13 00:00:00

Konsultacje społeczne PRIS
2011-10-05 00:00:00

Baner
1